48

Co je pro půdu lepší ?

 

Odhadni, který traktor je vhodnější pro obdělávání pole.

Vyber vhodný obrázek.

Vysvětli své rozhodnutí