6

Využij užitečná slova

 

Všechny části přírodniny jsou z nějakých látek. Rozděl uvedené části přírody na neživé a živé a přiřaď je, kam patří:

 

Rostliny
Horniny
Nerosty
Voda
Houby
Živočichové
Vzduch
Přírodniny živé - látky organické
Přírodniny neživé - látky minerální