6

Využij užitečná slova

 

Všechny části přírodniny jsou z nějakých látek. Rozděl uvedené části přírody na neživé a živé a přiřaď je, kam patří:

 

Rostliny
Živočichové
Nerosty
Vzduch
Houby
Voda
Horniny
Přírodniny živé - látky organické
Přírodniny neživé - látky minerální