6

Využij užitečná slova

 

Všechny části přírodniny jsou z nějakých látek. Rozděl uvedené části přírody na neživé a živé a přiřaď je, kam patří:

 

Horniny
Nerosty
Houby
Rostliny
Voda
Vzduch
Živočichové
Přírodniny živé - látky organické
Přírodniny neživé - látky minerální