5

Zjisti užitečná slova

Kterým slovem můžeme označit kteroukoliv živou bytost? 
Připomeň si to slovo vyluštěním tajenky a využij vždy první písmeno vyplněného slova:

Když se chceš něco dozvědět, tak položíš:
Když se něco zvětšuje, říkáme, že to:
Ve fotbalu hráči chtějí dát:
Ve světě se často mluví:
Které slovo je opakem slova staré:
Stejná jména: on se jmenuje Ivan a ona:
Co je podle pohádky více než zlato:
Zdravější je, když si čaj sladíme:
Když si přinesu domů knihu, musím ji:
Potvrď mi to, dej mi své:

Kteroukoliv živou bytost můžeme označit slovem Jejich těla tvoří hlavně tvoří látky organické  

Doplň jiné slovo pro označení nerostu: - zkus odvodit označení látek z tohoto slova: látky .

Která užitečná slova znáš z tohoto úkolu?                      hlavní látky v organismech jsou 
                                                                                 látky v neživé přírodě jsou