13

Které látky jsou v půdě ?

 

Přiřaď do políček označení: 

 

organismy
neživé přírodniny
organické látky