1

Co je půda ?

Složení půdy

 

Půda je velmi složitá část zemského povrchu. 

 

Vždy ji tvoří přírodniny neživé i živé. 

Neživé přírodniny jsou částečky horninvoda a vzduch (to jsou minerální látky) i zbytky organismů, ze kterých vzniká humus (to jsou organické látky)  a živé přírodniny jsou různé rostliny, živočichové, houby i bakterie žijící v půdě.

 

 

Vznik půdy 1
Vznik půdy 2
Vznik půdy 3
Vznik půdy 4
Vznik půdy 4
Vznik půdy 6

Půda vzniká postupně v průběhu mnoha staletí a tisíciletí zvětráváním hornin, působením vody a větru a vlivem různých rostlin, živočichů, hub i bakterií, kterých je v půdě obrovské množství. 

Velký význam pro vytváření humusu v půdě mají žížaly.

11