3

Půda vzniká přibližně za 

 

Půda vzniká dlouho – 1 cm (od povrchu do hloubky)  přibližně za