9

Uveď 3 příklady správného hospodaření zemědělců na půdě :

 

1.
2.
3.