18

Sova z krabic

Pomůcky: 2 krabice ve vhodné velikosti, lepidlo Herkules, štětce, nůžky, tužku na obkreslování, balicí papír,
temperové barvy a pomůcky na malování.

Postup:

Volíme spíš 2 menší krabice, které polepíme bílým balícím papírem, aby se na ně dalo malovat temperovými barvami.

Podle fantazie děti sovu vyzdobí, vhodné je mít názorný materiál - obrázek sovy, aby viděly barevné odstíny.