Pracovní výchova

V předmětu pracovní výchovy lze výjimečným způsobem rozvíjet nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků potřebných v běžném životě. Spojení záměru přizpůsobit tento předmět dobrému vztahu k environmentálnímu vzdělávání je nenucenou formou vybudovat kladný přístup k věcem kolem nás.