7

Změny na povrchu země

Voda a vítr působí na skály a na celý povrch země tak, že přemisťují jeho částí a mění ho. Říká se tomu eroze

 

Horniny mají svůj původ v hlubinách země. Látky se odtud dostávají  na povrch v podobě sopky.

Některé horniny jako čedič  se vytvářejí tuhnutím lávy na povrchu, jiné jako žula se vytvářejí tuhnutím lávy pod povrchem.

Na povrch se dostávají vlivem eroze.

 

Horninou je také uhlí.  Od všech ostatních hornin se liší tím, že hoří.

Uhlí vzniklo pod povrchem země za miliony let přeměnou bez přístupu vzduchu ze zbytků pravěkých rostlin.

Rozlišujeme zejména černé a hnědé uhlí.

11