26

Co také bývá pod povrchem země ?

 

Pozoruj lupou kousek černého a hnědého uhlí. Dej kousky uhlí do vody a pozoruj, jestli se rozpustí. 

Popiš tvar, barvu a rozpustnost.

  tvar barva rozpustnost
   černé uhlí   
   hnědé uhlí   


Využij své zkušenosti a vysvětli, proč se uhlím topí:

Kterou společnou vlastností se liší každé uhlí od žuly a čediče? Uhlí

                                                                                Žula a čedič 

Uhlí se touto vlastností liší od všech ostatních hornin.