27

Jak vzniklo uhlí ?

Podívej se, z čeho a jak vzniklo černé uhlí. 

Před miliony let rostly na Zemi lesy stromovitých kapradin, přesliček a plavuní

Kam se dostaly rostliny z povrchu Země?
Mohl se ke zbytkům rostlin pod vrstvou hornin dostávat vzduch?