15

Co se stane se skálou za dlouhou dobu ?

Odhadni, co se stane, když na skálu působí po velmi dlouhou dobu sluneční záření, voda a vítr. 

Využij k tomu obrázek a odpověz na otázky.

1. fáze
2. fáze
3. fáze
Jak působí sluneční záření na skálu?
Jak působí voda v zimě za mrazu?
Jak působí voda na skálu v létě?

Jak působí vítr?
Kterým směrem padají kameny ze skály?