16

Jak se říká změně skály za dlouhou dobu ?

 

Odvoď ze tří slov, jak se změnám skály za dlouhou dobu říká.

 Doplň:

Působí na ni mnoho vlivů jako například
Zvěř - bez posledního písmene:
Tráva - s dlouhým dalším a:
Níže - první slabika:
Výsledné slovo je:
Skála se za dlouhou dobu mění: .