9

Využívání rud

 

Některé nenápadné nerosty jsou však daleko důležitější než drahokamy. Jsou základem pro výrobu mnoha předmětů ze železa, z hliníku, z mědi a dalších kovů, které používáme ke svému životu, jako jsou nože, různé stroje, auta, mosty atd.

                   magnetit                                        krevel

Šedý magnetit

Železo se získává z  magnetovce, z krevele i z dalších nerostů, hliník se získává z jiných nerostů a opět z jiných nerostů se získává měď a další kovy. Takovým nerostům, ze kterých se získávají kovy (někdy i další důležité látky), se říká rudy.

Rudy jsou přírodní zdroje, ze kterých se vyrábějí suroviny pro výrobu různých výrobků.

Například ze železné rudy se v hutích za vysoké teploty vytaví surové železo, které se dále různě zpracuje a upravuje v železárnách a ocelárnách a nakonec se z upravené suroviny (např. z oceli) vyrobí výrobek – třeba nůž, lopata či různé stroje.

Místa, kde se rudy nalézají, se označují slovem naleziště. Jsou rozšířená ve světě velmi různě, protože se vytvářela při vzniku naší Země. Mnohá naleziště lidé využili již dříve, občas se některá nová naleziště objeví, ale nově nyní již nevznikají. Jejich výskyt vždy velmi ovlivní život lidí v místech, kde se získávají a využívají.

V naší přírodě byla naleziště mnoha rud vyčerpána již v minulosti.  Příkladem je Kutná Hora, kde byly doly na stříbro, které městu přineslo velké bohatství. V současné době různé rudy musíme dovážet ze zahraničí. 

11