67

Jak využívání uhlí a ropy působí na prostředí

Jaký vliv na prostředí má spalování uhlí a ropy?


Kdy působí spalování uhlí na okolní prostředí nejhůře? Vyber z následujících možností a vybranou větu označ:

Jak se říká počasí, kdy je na horách jasno a pod horami je mlha? Zjisti název z tajenky - využij uvedená slova:

Čedič :
Vápenec:
Kov:
Čedič:
Pyrit:
Zlato:
Vápenec:
Je to:
Proč se za této situace musí omezovat používání aut?