14

Využívání paliv

Spalování uhlí znečišťuje vzduch. Nejvíce nebezpečné je znečišťování ovzduší při inverzi.

Dle úkolů

omezení znečišťování prostředí přispívají technická opatření v průmyslu a elektrárnách jako jsou odlučovače  a odsiřovací zařízení. 

U nás se nejvíce energie vyrábí z uhlí, takže každé šetření energie zároveň znamená šetření uhlí. Omezit až zcela opustit využívání uhlí pro získávání energie je důležitý naléhavý úkol pro řešení klimatických změn na celém světě.

Velký význam mají i moderní dopravní prostředky, které spotřebují méně pohonných hmot a méně znečišťují  ovzduší.

11