10

Využívání hornin

Také horniny lidé různě využívají.

Největší množství se využívá ve stavebnictví jako např. stavební kámen při stavbách cest a chodníků, ke stavbě budov,

cihlářská hlína ze zvětralých hornin pro výrobu cihel a zvětralé horniny v podobě štěrku a písku při stavbě silnic.

U nás je z minulosti mnoho hradů, zámků a dalších významných staveb z kamene, zejména pískovce.

Budova Národního divadla
Mariánský sloup v Olomouci

Žula se často používá na výrobu obrubníků k chodníkům a vyleštěná na obklady budov jako ozdobný kámen.

Podobně se využívá i mramor, ze kterého se někdy vytvářejí sochy.

Z roztaveného čediče se vyrábějí odolná potrubí a vlákna.

vápence se vyrábí vápno, které se dále používá k výrobě cementu.

Vyčištěný písek, který obsahuje hlavně nerost křemen, je základní surovinou k výrobě skla.

Některé horniny se od nás vyvážejí – například vápenec a sklářský písek.

11