47

Z čeho se stavěly hrady ?

 

Který hrad je ve vašem okolí?
Kde se obvykle stavěly hrady?
Jakou vlastnost musely mít stavební kameny?
Která hornina slepená z drobných úlomkovitých zrnek se často používala?