46

Znáš své okolí ?

 

Zaznamenej údaje o některé stavbě v okolí: 

Název stavby:
a) Kdy byla stavba postavena:
b) Čím je tato stavba významná?
c) Z jakého kamene byla stavba postavena:

 

 

d) Zjisti, zda se na tuto stavbu neváže nějaká pověst.
Pokud ano, napiš její název:

 

 

Namaluj obrázek této stavby nebo vlož její fotografii.