12

Těžba hornin a rud

Horniny jako žula, čedič nebo vápenec se těží v lomech, písek v pískovnách.

V naší republice je velké množství malých lomů a pískoven, ale některé lomy a pískovny jsou i velké.

Lomy i pískovny mění vzhled krajiny.

U nás jsou například velké lomy na vápenec ve středních Čechách, jedna z největších pískoven je v sousedství Českého ráje. 

Dle úkolů

Malé lomy a pískovny se po opuštění obvykle samy znovu stávají součástí přírody. 

Postupně se tam rozšiřují rostliny a začnou tam žít i různí živočichové.  Tyto změny probíhají ovšem velmi pomalu v průběhu desítek a stovek let.

 

Rudy kovů se těží v různých dolech.  

U nás před více než 500 lety byla třeba těžba stříbra v některých oblastech zdrojem velkého bohatství; příkladem je Kutná Hora.

V minulém století se u nás ještě v dolech těžilo hodně uranové rudy.

V současné době se u nás rudy téměř netěží, protože jejich naleziště byla většinou již v minulosti vyčerpána.

Mnoho rud musíme dovážet z jiných zemí.

11