74

Umíš dobře třídit odpady ?

Přiřaď kontejnery k označení surovin nebo přírodních zdrojů, které se sběrem šetří.

sklo
kovy
plast
papír
dřevo
písek
ropa
rudy
Napiš, které odpady třídíš ty – a kam je odevzdáváš:
Jak můžeš ty snižovat množství odpadů ?