74

Umíš dobře třídit odpady ?

Přiřaď kontejnery k označení surovin nebo přírodních zdrojů, které se sběrem šetří.

kovy
plast
papír
sklo
písek
ropa
dřevo
rudy
Napiš, které odpady třídíš ty – a kam je odevzdáváš:
Jak můžeš ty snižovat množství odpadů ?