74

Umíš dobře třídit odpady ?

Přiřaď kontejnery k označení surovin nebo přírodních zdrojů, které se sběrem šetří.

kovy
sklo
plast
papír
písek
ropa
rudy
dřevo
Napiš, které odpady třídíš ty – a kam je odevzdáváš:
Jak můžeš ty snižovat množství odpadů ?