15

Sběrem odpadů šetříme prostředí

Sběrem odpadů velmi významně přispíváme k šetření přírodních zdrojů i krajiny.

Ani si často neuvědomujeme, že tříděním a sbíráním skla můžeme omezovat těžbu sklářského písku a zároveň šetříme  i zdroje energie - uhlí, ropu a zemní plyn.

 

Sbíráním plastů šetříme hlavně ropu, kterou musíme dovážet.

 

Do sběru odevzdáváme všechny už nepoužitelné kovové odpady. Odkládáme je na sběrný dvůr nebo při příležitosti sběru kovových odpadů v obci.  Kovy  se znovu využívají – recyklují. Podobně jako při využívání skla se šetří i energie, protože se jí spotřebuje méně, než při výrobě z přírodního zdroje. Množství využívaných nerostů a hornin můžeme snižovat tím, že správně třídíme odpad, který se tak mění v druhotnou surovinu

 

Důležité je chovat se odpovědně.

 

Nyní se už začíná šetřit i různými horninami, jako je žula, čedič atd.  Staré zdi a ploty se na velkých zařízeních drtí a získaný štěrk se použije např. při stavbě silnic. Snižuje se tím i množství skládek, které by byly potřebné pro uložení  zbytků staveb.

11