79

Co může nahradit kamení a štěrk ?

Představ si, že se zbourá některá budova. Co se obvykle dělá s jejími zbytky?
Co se dá udělat se starými zdmi a ploty?


Vyber a doplň do vět slova: chrání, lomy, horniny

Drcením starých zdí se šetří některé .
Proto se nemusí otevírat některé .
Tak se krajina .