78

Co šetříme ?

Vyber ve větách vhodná slova:

Při zpracování rud se                                                           velké množství energie. 


Když se sbírá kovový odpad                                            spotřeba rudy toho kovu. 


Zároveň                                                      uhlí nebo ropa nebo zemní plyn.

Uvaž, proč se tímto způsobem šetří i množství látek, které se k nám musí dovážet?

Sběr kovů, skla a plastů                                                  přírodní zdroje z                                                přírody.

Kdyby                                                  lidé třídili a sbírali tyto odpady, mohli bychom dovážet.                                   

přírodních zdrojů z jiných států. Tak by se                                                     na jiné potřeby lidí.

Na co bys ušetřené peníze doporučoval(a) využít?