3

Nerosty i horniny mají různé vlastnosti – jsou různě tvrdé, různě rozpustné ve vodě a liší se i mnoha dalšími vlastnostmi. Vznikaly také různým způsobem.

Samostatné nerosty z jediné  látky většinou vytvářejí krystaly.

Horniny naopak nikdy krystaly nevytvářejí.

V přírodě jsou daleko častější horniny, které vytvářejí skály, rozsáhlé skalní útvary jeskyně.       

Dívčí kameny
Varhany