2

Minerály a horniny

Sůl kamenná je jedna látka - je to minerál (čili nerost).

Živec, křemen a slída jsou tři minerály (nerosty) tvořící žulu a čedič.

Minerály (nerosty) jsou vždy jen z jedné látky.

Žulu a čedič tvoří více minerálů (nerostů) – jsou to horniny.

Horninu tvoří více nerostů – obsahuje tedy vždy více látek.

Samostatné minerály čili nerosty jsou v přírodě daleko vzácnější než horniny.

Příkladem nerostu, který můžeme v přírodě najít, je křemen.

Krystaly soli
Křišťál