1

Co tvoří zemský povrch

Povrch země tvoří různé skály, kameny a půda.

Skály a kameny jsou pevné a tvrdé, kdežto půdu tvoří drobné drobty,
mezi které se dobře dostává voda, vzduch i zbytky listí a půdní organismy.

Skály a kameny tvoří například žula a čedič.

Žulu tvoří: šedobílá nebo narůžovělá zrna – živec

                 bílá zrnka připomínající sklo – křemen   

                 lesklé tmavé nebo světlé šupinky – slída

Snadno je v žule rozeznáme. Stejné složení má i čedič, ve kterém jsou částice tak malé, že je těžko rozlišíme.

K povrchu země patří i jeskyně a části s nahromaděním některých látek,
které lidé dolují.

Takovou látkou je například sůl kamenná.

11