31

Který obrázek patří místo otazníku ?

Jak bude řada pokračovat?

Prosím, vložit drobné obrázky do řady za sebou v tomto pořadí:

Traktor, kombajn, secí stroj, traktor, traktor, kombajn, kombajn, secí stroj,

secí stroj, traktor, traktor, traktor, kombajn ? = ()

čekáme na dokreslení


11