47

Mlynařík dlouhoocasý

Mlynařík dlouhoocasý si staví velmi složité hnízdo. Začne od základů, pokračuje bočními stěnami a končí teplou výstelkou.
Nedokáže ale svoje hnízdo opravit, takže pokud mu někdo hnízdo poničí, musí začít stavět od začátku.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aegithalos_caudatus_1_(Bohu%C5%A1_%C4%8C%C3%AD%C4%8Del).jpg   Bohuš Číčel Vlastní dílo  (CC BY-SA 3.0)

Stavba hnízda trvá 3 týdny. Samička snese 12 vajíček a na to potřebuje 14 dnů.
Dalších 13 dnů vajíčka zahřívá, zasedne na ně až po snesení posledního vajíčka.
Kolik dnů od začátku stavby hnízda uplyne, když se třináctý den zahřívání vylíhnou mláďata?

Řešení:


Zajímavost: 

Jestliže mlynaříkům někdo snůšku vajec zničí 12. den zahřívání tj. těsně před vylíhnutím, museli by začít znovu stavět hnízdo a založit novou snůšku. 

Kolik dní by potřebovali na vylíhnutí nových mláďat?

Ale tato doba dnů je příliš dlouhá, tak raději další zahnízdění vzdají a pomáhají krmit mláďata svým sousedům mlynaříkům.