40

Hmotnosti planet

Porovnej relativní hmotnost planet sluneční soustavy. Využij informace z tabulky.

Vyber planetu s největší hmotností a planetu s nejmenší hmotností.

Jméno planety

Relativní hmotnost (Země = 1)

Merkur

0,06

Venuše

0,82

Země

1

Mars

0,11

Jupiter

318

Saturn

98

Uran

14,6

Neptun

17,2

Planeta s největší hmotností:

Planeta s nejmenší hmotností

Vysvětli relativní hmotnost v poměru k Zemi

< < < < < < <