26

Vypočítej příklady

Kartičky mají v horní části zelený příklad a červený výsledek. Karta, která má jen příklad, bude jako první a karta, která má jen výsledek, bude v řadě poslední. Kartičky skládej za sebou jako kostky z domina (od 1. do 20.). Začni kartou, která má jen příklad a přilož k ní kartičku, která má k předchozí kartě správný výsledek. Slova na kartičkách vytvoří 3 věty.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vyluštěné věty: