8

Fyzikální jednotky

Kterou předponu mají používané fyzikální jednotky

1000 x větší =   100x větší =  
10x větší =    1000 x menší =  
100 x menší =      10 x menší =  


Jaká je jednotka 10x menší než 1 litr?   

Jaká je jednotka 100x menší než 1 litr?  


Vyjádři, co znamenají uvedené fyzikální jednotky v porovnání se základní jednotkou ?

km   =
mm =
hl =
mg =
cm =
kg =
dm =
ms =
ml =
dkg =