9

Člověk bez jídla

Zdravý, dobře živený jedinec s dostatečným přísunem tekutin a v příjemném
prostředí dokáže bez jídla přežít i neuvěřitelných 60 dní. 

1. Kolik je 60 dní hodin?  
1 den = hodin             výpočet:
60 dní je hodin  
2. Kolik je 60 dní minut?  
Jedna hodina = 60 minut výpočet
60 dní je   
3. Kolik je 60 dní měsíců?  
1 měsíc je většinou = 60 dní =
4. Vyjádři zlomkem přibližně jaká část roku je 60 dní.  
30 dní = 60 dní = =