32

Podívej se na schéma půdy v Kvítečkově 

Zjisti, na které zahradě je černozem. Není na zahradě, která má tvar čtverce, je na zahradě, která má zelený plot.
Je na zahradě, která má tvar kruhu nebo trojúhelníku. Pod zahradu napiš písmenko Č.

Pokračuj dál. Hnědozem najdeš na zahradě, která nemá modrý plot a nemá tvar obdélníku. Pod zahradu napiš písmenko H.

Pokračuj dál. Písčitá půda je na zahradě, která má všechny strany stejně dlouhé. Pod tu zahradu napiš písmeno P.

Zahrada s jílovitou půdou je ta, která má modrý plot. Napiš pod ní J.

Poslední zahradou protéká potůček. Napiš ho pod ni.

   ,   ,    ,        ,