2

Úloha o Kačce

Kačka sbírala starý papír. V pondělí odevzdala do sběrných surovin 6 kg novin. V úterý odevzdala 3 krát více než v pondělí.
Ve středu odevzdala 2 krát méně než v úterý. Ve čtvrtek odevzdala o 12 kg papíru více než ve středu.
V pátek odnesla do sběru 3 krát méně papíru než ve čtvrtek. O víkendu měli ve sběrně zavřeno, tak si zapsala do sešitu, 
kolik nasbírala v jednotlivých dnech a kolik nasbírala celkem. Víš kolik to bylo?

V pondělí odevzdala do sběrných surovin 6 kg novin.
V úterý odevzdala 3 krát více než v pondělí.
Ve středu odevzdala 2 krát méně než v úterý.
Ve čtvrtek odevzdala o 12 kg papíru více než ve středu.
V pátek odnesla do sběru 3 krát méně papíru než ve čtvrtek.
Celkem: