3

Pan Vomáčka

 

Ve skladu likvidoval pan Vomáčka staré lahve. Všech 100 lahví vyhodil do zeleného kontejneru.

Mezi zelenými lahvemi bylo 29 lahví z bílého skla. Kolik vyhodil zelených lahví? Použil pan Vomáčka správný kontejner?  

Lahví celkem
Bílých
Zelených

Výpočet:

Pan Vomáčka vytřídil zelených lahví.

Doplň: Pokud by měl k dispozici bílý kontejner na bílé sklo, měl bílé lahve .