11

Pitný režim

 

Člověk potřebuje denně k pití asi 2,5 litru vody. Spočítej, kolik vody k pití za tohoto předpokladu

denně spotřebují všichni žáci vaší třídy.

Potřeba jednoho člověka: 2,5 l vody na den

Počet žáků naší třídy:

Výpočet: