23

Tvorba obrázku v programu malování

V programu malování vytvoř obrázek sluníčka.

Maluj podle vlastní fantazie.

 

Obrázek vytvoř pomocí nástrojů programu ( přímka, křivka, štětec, tužka, elipsa, guma, ), potom obrázek vybarvi.

Obrázek vlož sem: