IT

V dnešní době již není možné si představit běžný život bez použití techniky a informačních technologií. Nesmí se však zapomínat na to, že je to jen nástroj k poznání. Základy práce nad vzděláváním prostředí kolem nás mohou počítače a chytré telefony výrazně pomoci. Jsou to dobré prostředky k šíření informací. Jsou to též výborné pomůcky pro tvorbu a vyjádření vztahu k environmentálnímu prostředí.