17

Sleduj počasí

a) Proveď měření teploty vzduchu v průběhu jednoho týdne.

b) V programu Word vytvoř tabulku pro sledování počasí.

c) Měření prováděj a zaznamenávej do tabulky 3x denně vždy ve stejnou hodinu.

d) Tabulku vytiskněte a vyvěste na nástěnku.