12

Zpracuj působivou výzvu

Ve Wordu vytvoř jednoduchý leták s výzvou na šetření vodou – léták vlož sem:

Vyberte nejlepší letáky, namnožte je a použijte na Den Země pro veřejnost.