11

Kapky vody

V programu Word vytvoř seskupení několika obrazců obrázek kapky vody.

V programu Malování nakresli kapku vody a vytvoři různé obrázky s motivem vody.