9

Co víš o vodě u vás doma ?

  1. Odkud pochází voda, která teče z vašeho kohoutku?
  2. Jaké jsou náklady na výrobu 1 litru pitné vody pro vaši domácnost?
  3. Zjisti cenu vodného (+ stočného) v místě, kde žiješ.
  4. Zjisti, co se děje s vodou, která odteče z vaší domácnosti do kanálu.

Zjištěné údaje zpracuj do přehledu a vlož sem: