2

Nebezpečné odpady

Mezi nebezpečný odpad patří často i některý odpad, který vzniká v domácnostech a ve školách.

Vyhledej příklady komunálního nebezpečného odpadu a uveď nejméně 10 příkladů:

 Více informací https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebezpe%C4%8Dn%C3%BD_odpad

Příklady NO:

                     

                     

                     

                     

                     

Co s těmito odpady máš udělat?