8

Naše republika je v Evropě  a je součástí Evropské unie.

V ní lidé mohou volně cestovat z jednoho státu do druhého, všechny státy úzce spolupracují a to zaručuje mír.

Evropa je součástí světa.  V minulosti se vyvinuli lidé různého vzhledu v různých částech světa. V současné době doprava umožnila, že lidé různého vzhledu žijí i v jednom místě. Každý člověk může v něčem vyniknout bez ohledu na svůj vzhled. Příkladem je sport,umění i práce. Pro všechny lidi je důležité vzdělávání, které po celém světě zajišťují hlavně školy. Schopnost číst a psát se označuje slovem gramotnost.

Ve světě jsou velké rozdíly mezi státy. Některé státy jsou bohaté, jiné naopak chudé. V nejchudších státech je mnoho lidí, kteří žijí v bídě. Mají stále nedostatek potravy, nemají často přístup k čisté pitné vodě a je tam mnoho infekčních nemocí.

Lidé si mají pomáhat i na celém světě. Nejdůležitější pomoc chudým lidem ve světě je ta, která lidem zajistí práci a základní podmínky pro život a zdraví

11