Člověk a společnost

Člověk má jako každý živočich určitou stavbu svého těla a způsob života.  Na rozdíl od všech ostatních živočichů však přírodu nejen poznává,  ale  snaží se ji měnit a využívat ke svému prospěchu. Chování jednotlivých lidí i celých částí lidské společnosti vůči přírodě je různé - vždy by mělo být vůči přírodě citlivé a odpovědné.