47

Ve které části světa jsme ?

Ve které části světa je naše republika?

 

Přiřaď do mapy názvy států, s nimiž sousedíme :

 

Přiřaď k naznačeným místům na mapě označení
hlavních měst sousedních států.

Zkus napsat názvy alespoň dvou dalších států
v Evropské Unii a jejich hlavních měst.

Stát
Město
   
Stát
Město