48

Co je pro nás dobré ?

Co znamená zkratka EU?

Jaké jsou výhody toho, že jsme součástí EU? 

Doplň do vět slova: cestování, obchodování, spolupráce, mír

V EU je snadné  , protože nemusíme mít žádné zvláštní doklady.

Je také velmi rozšířené  a můžeme si volně vozit věci z jiných států EU.

Mezi státy EU je každodenní  a to hlavně umožňuje .

 

Jak se jmenuje doklad, který lidé obvykle musí mít při cestování do jiných států?  
Nevíš –li vypusť písmeno t ze slova past:

Je to cestovní ?
Byl v Evropě vždycky mír?
Co je krásné na tom, když je mír?