44

Jak různá zaměstnání souvisí se mnou?

Přečti si příklady různých zaměstnání: zemědělec – horník – pekař - řidič - prodavač - mlynář - strojař - lesník –
truhlář - hutník - lékař - učitel. 
Vypiš několik zaměstnání, která znáš a u každého uveď jeho význam pro tebe:

Zaměstnání

Význam pro mne

Vyber si 3 věci a napiš, která z uvedených zaměstnání ti umožňují, aby sis je mohl(a) koupit.

věc zaměstnání